TAKKin kokemuksia Futural Skillsin käytöstä

Arvostelu liittyy tähän sovellukseen:

Ammatillisen koulutuksen reformin tuoma UusiAmis edellyttää mm. joustavia yksilöllisiä opintopolkuja ja erilaisten oppimisympäristöjen monipuolisempaa hyödyntämistä. Uudistusten vieminen käytäntöön ei ole aina yksinkertaista: joskus se vaatii rakenteiden muuttamista tai esimerkiksi uudenlaista oppimiskäsitystä, jossa oppija on keskiössä ja kantaa itse vastuun oppimisestaan. Joustavien yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen edellyttää myös opettajan roolin muuttumista enemmän ohjaukselliseksi.

Oppiminen on sekä päämäärä että matka

Joustava ja tehokas oppiminen edellyttää oppilaitoksilta järjestelmiä, jotka selkiyttävät yksilöllisten opintopolkujen hallintaa ja tukevat koulutusprosessien kehittämistä. Parhaimmillaan järjestelmä tukee opintopolun etenemistä, jolloin opiskelija voi helposti tuoda esiin oman osaamisensa kehittymistä ja kouluttaja sekä työpaikkaohjaaja voivat helposti seurata sekä ryhmän että yksittäisen opiskelijan edistymistä. Uuden järjestelmän käyttöönotto edellyttää opettajilta näkemystä sisällöstä ja pedagogiikasta sekä innostunutta, aktiivista kehittämisotetta, koska he toteuttavat opetuksen muutokset käytännössä.

Parhaat uudistukset tehdään yhdessä

Viime vuonna TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus alkoi Noheva ESR -hankkeessa kehittää ja kokeilla uudenlaisia keinoja tukea yksilöllisiä opintopolkuja sekä seurata ja dokumentoida osaamisen kehittymistä: ydintavoitteena oli käytäntöjen hiominen uuden amiksen mukaisiksi. Ensimmäinen kokeilu käynnistettiin rakentaminen-koulutusalalla, minkä jälkeen kokeilut aloitettiin pian myös turvallisuus- ja sähköasennus-alalla. Eri koulutusalojen tarpeet ja käytännöt voivat olla hyvinkin erilaisia, joten suunnittelussa ja kehittämistyössä on tärkeää huomioida aina kyseisen alan erityisvaatimukset.

Kokeiluissa on noussut esiin erityisesti opettajan näkemyksen, innostuksen ja sitoutumisen merkitys siihen, miten kokeilu ja toimintatapojen uudistukset saadaan vietyä osaksi koulutustoiminnan prosessia. Tässä esimerkiksi TAKKin sähköasennusala on onnistunut erinomaisen hyvin!

Case Futural Skills & TAKKin sähköasennusala

TAKKin sähköasennusalan oppimisympäristöä on uudistettu niin, että se vastaa entistä enemmän aitoa työympäristöä. Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan kaikenlaisia sähkötöitä yksinkertaisista perusvalaistuskytkennöistä sähkömoottoreiden kautta aina todellisiin sähkölaitteiston asennuksiin. Jokainen opiskelija etenee omaan tahtiinsa, oman HOKSinsa mukaan. Haasteena tässä oli etenemisen seuraaminen yhden opiskelijan ja kokonaisen ryhmän osalta. Tilannetta lähdettiin ratkomaan koko sähköasennustiimin kanssa, ja päädyttiin kokeilemaan Futural Skills -järjestelmää.

Futural Skills -järjestelmän avulla opiskelija näkee oman osaamisensa karttumisen visuaalisessa muodossa ja voi tallentaa vaikkapa kännykällä osaamisensa karttumista työn edetessä. Tutkinto on paloiteltu ePerusteiden mukaisesti tutkinnon osiin ja edelleen osaamistavoitteisiin eli ePerusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Opettajien on mahdollista nähdä keskitetysti kaikkien opintopolut, ja he pääsevät ohjaamaan tehokkaasti yksittäisen opiskelijan etenemistä, antamaan palautetta ja hyväksymään töitä.

TAKKin sähköasennusalalla työohjeet ja tehtävänannot löytyvät O365-järjestelmästä ja päivittäiset aikataulut StudentaPluS-opiskelijahallintojärjestelmän lukujärjestyksestä. Kaikki sähköiset välineet eli lukujärjestys, O365 ja Futural Skills kytkeytyvät toisiinsa yhteisen koodituksen kautta. Käytännön harjoituksissa opiskelijat toimivat itsenäisesti joko tiiminä tai yksilötöissä: he katsovat tavoitteet ja ohjeet O365:sta ja lähtevät hommiin. Töiden edetessä he tuottavat tehtävänannon mukaista sisältöä Futural Skills -järjestelmään esimerkiksi ottamalla kännykällään kuvia ja lisäämällä työselosteet. Tuotoksissa oleellista on laatu, ei määrä. Opettaja on läsnä hallissa ja ohjaa, neuvoo ja tukee opiskelijoita. Kun opiskelija kokee, että hän on vastannut tehtävänannon mukaisiin ammattitaitovaatimuuksiin, hän siirtää kyseisen osaamistavoitteen odottamaan opettajan kommenttia ja hyväksyntää.

Kun on aika siirtyä työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen, Futural Skills -järjestelmään kytketään mukaan koulutussopimustyöpaikan edustaja niihin osaamistavoitteisiin, joita opiskelija HOKSin mukaisesti kyseisellä työpaikalla opiskelee. Koulutussopimustyöpaikan edustaja ohjaa opiskelijaa työpaikalla ja pääsee myös kommentoimaan ja arvioimaan kertyvää osaamista Futural Skillsissä. Opettajat näkevät kommentit ja pysyvät ajan tasalla opiskelijoiden etenemisestä.

”Resurssien vähetessä Futural Skillsin tyylinen järjestelmä antaa kouluttajille mahdollisuuden vastata reformin mukanaan tuomiin uudistuksiin”, sanoo TAKKin sähköasennusalan kouluttaja. “Uudistuksissa on aina haasteita ja nyt opettajan roolin muuttuessa enemmän ohjaukselliseksi vastuu siirtyy enemmän opiskelijalle. Tämä vaatii kouluttajilta entistä selkeämpää ohjeistusta ja toimintatapaa sekä tiivistä yhteistyötä!”

Teksti: Karoliina Nisula Tawasta, Henna-Riikka Ahvenjärvi TAKK & Tuuli Oksanen TAKK