Mobie Sport Academy kokeilu; Varalan Urheiluopisto

Arvostelu liittyy tähän sovellukseen:

Mobie Sport Academy on uuden sukupolven yhteisöllinen koulutusympäristö, koulutusmateriaalien tuotanto- ja jakelualusta, sekä verkkokauppa. Sen pedagoginen kehitys on tapahtunut yhteistyössä sadan suomalaisen koulun ja oppilaitoksen, sekä noin 2.500 opettajan ja 40.000 opiskelijan kanssa ja se on muokattu tämän jälkeen soveltuvaksi urheilusektorin koulutustarpeisiin.

Kokeilun kuvaus

Mobie-järjestelmä on ollut kokeilussa Varalan Urheiluopistolla verkkokurssien tekemiseen erityisesti liikunnanohjauksen perustutkinnolle ja myös ajatellen koulutusvientiä, koska siihen liittyy kauppapaikka 14 eri maassa.  Kokeilu on kestänyt puolivuotta ja pilotointi on tehty oppisopimusopiskelijoilla liikuntatapahtumakurssin avulla.

Käyttökohteet

Käyttökohteena on siis ollut tutkinnonosa liikuntatapahtuman järjestäminen, jonka tavoitteena on että opiskelija järjestää liikuntatapahtuman jonka toteutus arvioidaan ennakko- ja loppuraportin sekä toteutuksen perusteella. Pohjatiedon hankintaan verkko-opetus sopii erinomaisesti koska sen avulla, tapahtumasta riippumatta, oppija osaa ottaa huomioon onnistuneen tapahtuman tärkeimmät osa-alueet

Kouluttajan ja opiskelijan näkökulmia

Opiskelijoiden palautetta ei ole vielä pilottikurssin osalta saatu, mutta ohessa kouluttajan näkökulmasta ohjelman plussat ja miinukset:

Vahvuudet:

 • selkeä käyttöliittymä opiskelijalle
 • melko selkeä muokkausnäkymä
 • visuaalisesti moderni
 • ohjaa mobiiliystävällisen oppimateriaalin tekoon
 • verkkokauppa
 • yhteinen alusta muiden urheiluopistojen kanssa?
 • Yksilölliset oppimispolut (kokeiden palautteen perusteella)
 • Opiskelijalla mahdollisuus säilyttää käyttöoikeus valmistumisen jälkeen

Kehityskohteet:

 • Lessons, hallinta: kaikkien aineistot näkyvissä kaikille opettajille, otsikointiin kehiteltävä joku koodi ja/tai kehitettävä näkyvyyden hallintaa Mobien toimesta 1)
 • mediakirjaston hallinta: kaikki mediat näkyvissä kaikille opettajille, saadaanko järjestys pysymään kansioimalla?
 • ulkoasu, ei kurssikohtaista ulkoasua
 • kyselyt/lomakkeet, näkyvissä kaikille opettajille, kuinka hallitaan? 2)
 • käyttäjähallinta: Opiskelijoiden lisääminen massana verkko-oppimisympäristöön, pyydettävä Mobien tuesta
 • kirjautuminen/tunnushallinta: O365-tunnuksen käyttö?
 • tukipalvelut, onko riittävästi resurssia?
 • riippuvuus yhdestä toimijasta

Viestintä

Koska ohjelmaa ei ole käytetty työssäoppimiseen vaan työpaikalla toteutettavan tapahtuman pohjatiedon hankintaan ei tässä yhteydessä ole ollut tarvetta erilliselle viestinnälle kurssin osalta