Workseed-kokeilu, Case TAKK talotekniikka

Arvostelu liittyy tähän sovellukseen:

Workseed-järjestelmä on ollut kokeilussa TAKKissa kiinteistöpalvelujen perustutkinnossa sekä talotekniikan perustutkinnossa putkiasentajaopiskelijoilla. Kokeilujakso on tähän mennessä kestänyt noin puoli vuotta, ja opiskelijoiden ja kouluttajien lisäksi järjestelmää ovat käyttäneet myös työpaikkaohjaajat.

Käyttökohteita kokeilussa ovat ensisijaisesti olleet oppimistehtävien tekeminen ja palautus (osaamisen kehittymisen dokumentointi), työssäoppimisen raportointi (päiväkirjamuodossa) sekä näytöt (osaamisen osoittaminen ja arviointi). Opiskelija voi koostaa opintojen aikana oman portfolion Workseediin.

Oppimistehtävien tekeminen järjestelmässä on kokemusten perusteella ollut teknisesti helppoa. Kouluttajan näkökulmasta opintopolkujen henkilökohtaistaminen on helppoa ja sujuvaa, koska tehtäviä voidaan tarpeen mukaan jakaa joko ryhmälle, usealle opiskelijalle tai vain yksittäiselle opiskelijalle. Tehtävien luominen ja esimerkiksi palautus toimii hyvin niin tietokoneella kuin mobiililaitteellakin.

Sekä opiskelija että kouluttaja näkevät osaamisen kehittymisen etenemisen reaaliaikaisesti ja helposti visuaalisessa, värikoodatussa muodossa. Kouluttajat pystyvät seuraamaan opiskelijan osaamisen kehittymistä ja tarvittaessa reagoimaan nopeasti esimerkiksi mahdollisiin ohjaustarpeisiin. Osaamisen kehittyminen on vaiheistettu, ja kaikissa tehtävissä on selkeä aikataulu, mikä on palautteen perusteella selkiyttänyt opiskelijoille heidän omia opintopolkujaan.

Workseed on sujuvoittanut yhteistyötä työpaikkaohjaajien kanssa: paperit ja ylimääräiset sähköpostit ovat jääneet pois, kun kommentoinnit, palautteet ja arvioinnit tehdään suoraan järjestelmään. Työpaikkaohjaajien palaute on ollut positiivista. Workseedissä työpaikkaohjaajalle ei tule erillisiä tunnuksia, vaan hän saa aina sähköpostiinsa linkin, josta hän pääsee katsomaan opiskelijan kulloinkin tekemän palautuksen (harjoitus, näyttö jne.). Työpaikkaohjaajan ei tarvitse etsiä järjestelmästä oikeaa paikkaa arviointien kirjaamiseen, vaan hän pääsee aina suoraan oikeaan paikkaan klikkaamalla sähköpostiin tullutta linkkiä. Työpaikkaohjaajille ei ole tarvinnut järjestää erillistä koulutusta, vaan kouluttaja on perehdyttänyt järjestelmän käyttöön arviointiperehdytyksen yhteydessä.

Workseedin rinnalla TAKKin kokeilussa on käytetty WhatsAppia opiskelijoiden ja kouluttajien yhteydenpitoon sekä muuhun yleiseen viestintään. WhatsApp onkin opiskelijoiden mielestä ollut mieluisin viestintäkanava. Workseedissä ei ole erillistä keskustelualuetta tai viestitoimintoa, mutta kouluttajien mielestä niille ei olekaan tarvetta. Koulutuksen alussa sovitaan aina, että yleinen viestintä hoidetaan WhatsAppin välityksellä ja Workseed on tehtävien tekemistä ja osaamisen dokumentointia varten.

Kun Workseed otetaan käyttöön opiskelijoiden kanssa, on tärkeää perehdyttää opiskelijat ohjatusti eli käydä yhdessä läpi tärkeimmät toiminnot ja harjoitella niitä. Kokeilun pohjalta on todettu, että Workseedia kannattaa hyödyntää esimerkiksi lähipäivien yhteydessä sulautuvan oppimisen keinoin. On myös tärkeää, että jokainen opiskelija saa tukea ja ohjausta oman tarpeensa mukaan.

Kouluttajien, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien kokemukset järjestelmän käytettävyydestä ovat olleet hyviä: järjestelmä on selkeä ja helppokäyttöinen – perusdigitaidot riittävät järjestelmän käyttämiseen.