Its learning suunnittelutyökaluna

Arvostelu liittyy tähän sovellukseen:

Digityökalut käyttöön -hankkeessa Its learningin käyttö opetustilanteissa jäi vähäiseksi. Sen sijaan järjestelmän hyödynnettävyydestä suunnittelutyökaluna saatiin hyvä kuva.

Ensinnä lyhyt katsaus Its learningin ominaisuuksiin, jotka tukevat oppilaitos- ja tutkintolaajuista suunnittelua:

Its learningista on suora pääsy ePerusteiden kriteeristöihin, jotka opettaja voi ”ladata” kurssiin ja osaksi arviointityökaluja helposti ilman ict-tuen tai vastaavan tahon apua. Näin voidaan varmistaa ”kurssien” osaamisperusteisuus ainakin arvioinnin näkökulmasta jo suunnitteluvaiheessa – edellyttäen että tekijä käyttää järjestelmää asianmukaisella tavalla.

Kursseja voi tehdä eri logiikoilla. Yksi tapa on laatia tutkinnon osa yhdeksi kurssiksi jaottelemalla sitä mm. otsikoiden avulla pienempiin osiin – joihin voi kuhunkin kopioida sisältöjä ja toimintoja olemassa olevista kursseista. Myös muunlaiset lähestymistavat ovat täysin mahdollisia, ja yhtä oikeaa ratkaisua ei ole. Lähinnä rakenne tulisi suunnitella sellaiseksi, että kurssi ja sen lomassa tehtävä arviointi tuottaa arviointidataa alan/oppilaitoksen tarpeisiin soveltuvalla tavalla. Tässäkin avainasemassa on suunnitella huolella, millä tasolla tietoa halutaan kerätä ja sen jälkeen varmistaa, että kurssit suunnitellaan saman logiikan mukaisesti. Näin saadaan Its learningin mainiot analytiikkatyökalut laajemminkin hyötykäyttöön. Tai toisaalta, jos tietoa ei aiota hyödyntää, rakenteella ei ole niin suurta merkitystä.

Toinen hyvä työkalu on kirjasto, johon voi halutessa laatia mallipohjia muiden hyödynnettäväksi. Kurssit voi tehdä täysin avoimiksi tai rajatummin, kuten vain oman organisaation käyttöön. Näinkin voidaan edistää kurssien yhdenmukaisuuden säilymistä.

Tiedonsiirtoa Primuksen ja Its learning välillä kokeiltiin siinä mielessä onnistuneesti hankkeen aikana, että opiskelijaryhmälle saatiin luoduksi tiedonsiirrolla blancoja kurssipohjia, jonka päälle voitiin kopioida olemassa olevan mallipohja. Tätä voi sen jälkeen muokata, jos tarpeen. Sen sijaan muuta tiedonsiirtoa ei päästy kokeilemaan käyttökokemuksen jäädessä vähäiseksi.

Vaikka varsinaista kokemusta tästä hankkeen aikana ei kertynytkään, Its learningin voi arvioida soveltuvan hyvin uusien tutkinnon perusteiden käyttöönoton suunnittelun työkaluksi. ePerusteiden kriteeristön, tutkinnon osien palastelun ja sisältöjen tuottamisen pystyy suunnittelemaan suoraan järjestelmään integroiden ilman erillisiä Word- tai Excel-liitteitä.