Uusi digimentorimalli VAAOssa

Arvostelu liittyy tähän sovellukseen:

VAAOssa päätettiin yrittää uudenlaista lähestymistapaa digimentorointiin. Ajatuksena oli paitsi uusi malli, myös opiskelijoiden sitouttaminen toimintaan. Lisäksi haluttiin tietää, mitä mentoroinnin kohteet ajattelivat uudesta mallista.

Mistä lähdettiin?

Muutama opettaja on jo pitkään ja ansiokkaasti tukenut kollegoitaan ja tarvittaessa opiskelijoitakin digivälineiden hyödyntämisessä. Toisaalta osa opettajista koki, että tämän voisi tehdä systemaattisemminkin, jottei aina täytyisi olla kysymässä kaverilta apua.

Miten edettiin?

Kevään 2019 aikana tiimi innokkaita opettajia otti härkää sarvista ja aloitti suunnittelun puhtaalta pöydältä. Syntyi ajatus, että opettajatiimi ja digistä ennalta perillä olevat opiskelijat voisivat yhdessä järjestää digiperehdytystä opettajille ja opiskelijoille. Myös palautteen kerääminen ja tiedottamisaineistot huomioitiin suunnittelussa jo alkuvaiheessa. Suunnittelu saatiin valmiiksi kesän korvalla, mistä oli hyvä jatkaa lomien jälkeen.

Mitä kehitettiin?

Mallin kivijalaksi muodostui mentoroinnin nivominen osaksi Toiminta digitaalisessa ympäristössä yto-osa-aluetta, jolloin malli koskisi automaattisesti laajaa opiskelijakuntaa – ja toisaalta myös heidän omaohjaajiaan, joita ohjeistettiin osallistumaan mentorointikoulutukseen, mikäli heillä oli hiukkaakaan aihetta kerrata digiasioita.

Mallille luotiin yleiset aineistot ja aikataulutus, joita hyödynnettiin hyvinkin tehokkaasti syksyn 2019 koulutusten alkuvaiheissa. Myös omaohjaaja pääsi hyödyntämään aineistoja, jos päätyi itse pitämään samaisen koulutuksen ryhmälleen. Muussa tapauksessa koulutuksia pitivät ensisijaisesti suunnitteluun osallistuneen tiimin jäsenet – myös siis opiskelijajäsenet!

Syksyn aikana mentorointikoulutuksen suoritti yli 200 opiskelijaa ja parikymmentä opettajaa. Palaute mallista on ollut oikein suotuisaa.

Miten jatketaan?

Malli on koettu ja todettu hyväksi. Yksi asia jää automaattisesti ratkaistavaksi jatkossakin: opiskelijamentorien valmistuessa uusia mentoreita etsitään tilalle. Parhaillaankin on meneillään opiskelijoiden kartoitus tuleviin koulutusryppäisiin. Mallia toki kehitetään edelleen saadun palautteen ja muuttuvien tarpeiden ilmetessä. Tästä on kuitenkin hyvä jatkaa!

Ja toki edelleen kaveriltakin saa pyytää apua digiasioissa ja muissakin – se on VAAOn tiimiorganisaation yksi avainasioita.

 

Lisätietoja:

Janne Hietanummi, kehitysjohtaja VAAO