Miten valita oikea järjestelmä?

Arvostelu liittyy tähän sovellukseen:

Olemme hankkeen aikana päässeet käytännössä kokeilemaan erilaisia järjestelmiä, sekä vertailemaan kokeilujen toteutuksia ja tuloksia.

Kokosimme havaintojemme ja kokemusten pohjalta asioita, mitä on hyvä huomioida ja pohtia kun suunnitelmissa on valita uusi järjestelmä tukemaan opetusta ja ohjausta.

”Digikokeilut – Miten valita oikea järjestelmä” -esitys löytyy myös webinaaritallenteena. Esittelimme hankkeen kokemuksia & tuloksia ITK2020 webinaarissa ja tallenne löytyy täältä: https://www.youtube.com/watch?v=Yor8x2aCChs&list=PLSHd1YGOEinZanghulgPMa4CoZeGO1Y2v&index=19

 

Kun valitaan järjestelmää, kannattaa pohtia:

Mikä on käyttötarkoitus?

 • verkko-opiskelu
 • osaamisen dokumentointi & seuranta
 • materiaalipankki
 • viestintä
 • mobiilikäyttö vai tietokone

Yksi vai useampi järjestelmä?

 • oppilaitoskohtainen, riippuu myös ammattialasta
  • ei järjestelmää järjestelmän vuoksi, mikä on riittävää, myös henkilöstön digiosaaminen arvioitava
 • opiskelijalla ei kuitenkaan enempää kuin kaksi järjestelmää, (ideaalitilanne tietysti yksi)
  • jos kaksi järjestelmää, toimintalogiikka molemmissa sama (esim. yhtenäinen kooditus)
  • järjestelmien käyttötarkoitus oltava selkeästi eroteltu (esim. toinen materiaalipankki, toinen dokumentointia varten)

 

Keskustelu järjestelmiä käyttävien organisaatioiden kanssa hyödyllistä.
Kokemusten vertailu sekä haasteiden ja onnistumisten kartoitus avaa enemmän kuin pelkkä järjestelmäesittely.
Kokeilujakso todettu hyödylliseksi – ei kannata sitoutua ennen kuin on itse kokeillut käytännössä.

 

Järjestelmän haltuunotto

 • Huomioi realismi – kokonaisuuden kehittäminen vaatii alussa aikaa
 • Toimintakokonaisuuden suunnittelu yksinkertaiseksi, selkeäksi ja toimivaksi kannattaa tehdä huolella
  • edellyttää usein myös toimintamallin muutosta, yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat
  • digimentoritoiminta / vertaistukitoiminta todettu toimivaksi
 • Keskustelu työpaikkojen kanssa oleellista, perustelut hyödyistä mietittävä valmiiksi
 • Aktiivinen vuoropuhelu järjestelmäntuottajien kanssa

 

Jos olet pohtimassa mikä järjestelmä sopisi teidän tarpeisiin, ole yhteydessä, kerromme mielellään kokemuksistamme tarkemminkin!