O365: Teams ja OneNote TAKKin tulkkauskoulutuksissa

Arvostelu liittyy tähän sovellukseen:

Vuodesta 2017 lähtien olemme TAKKissa käyttäneet tulkkauskoulutuksissamme O365-ohjelmia perinteisen oppimisympäristön (Moodle, elgg) sijaan. Asioimistulkit ja oikeustulkit opiskelevat monimuotoisesti eli sekä lähipäivissä Tampereella että verkon välityksellä synkronisesti verkko-opetuspäivissä ja asynkronisesti etäjaksoilla itsenäisten tai pienryhmän tehtävien parissa.

Jokaisen meillä opiskelevan, noin 15-20 opiskelijan ryhmän ”kotipesä” on ulkopuolisilta suljettu Teamsin tiimi, jonka lisäksi käytämme Teamsiin liitettyä OneNote Luokan muistikirjaa oppimateriaalille sekä tehtävien palauttamiseen. Opiskelijat hyödyntävät myös mm. OneDrivea, Wordia, Exceliä, PowerPointia ja Swayta omien tarpeidensa mukaisesti opiskelussaan. Näiden ohjelmien lisäksi tutkinnoissa (asioimistulkkauksen ammattitutkinto ja oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto) näyttöjen dokumentoinnissa ja tehtävien palautuksessa käytämme Workseediä, johon ulkopuoliset arvioijat/ohjaajat pääsevät helposti linkin kautta kommentoimaan ja arvioimaan tehtäviä.

Teamsin Luokka-tyyppinen tiimi sopii hyvin opiskelijaryhmän sisäiseen viestintään sekä verkko-opetuksen toteuttamiseen kokousten avulla. Teamsissa opiskelijat voivat työskennellä myös pienryhmissä, joille jokaiselle on oma kanavansa. Teamsin kautta luotuja tiedostoja (esim. Excel tai Word) voivat opiskelijat muokata yhdessä. Käytämme Teamsia paljon myös opiskelijan ohjaukseen henkilökohtaisesti joko chat-viestein tai puheluin, sekä pienryhmäohjaukseen aina tarpeen vaatiessa. Teams on myös opiskelijalle kätevä tapa tavoittaa kouluttajat, jotka ovat aina työssä ollessaan muutenkin online (TAKKin henkilökunnan sisäiseen viestintään käytetään myös Teamsia, jonka peruskäytön hallintaa edellytetään jokaiselta). Chatin keskusteluhistoria tallentuu ja siihen on helppo palata tarpeen mukaan myöhemmin.

Teamsin kokouksiin on mahdollista kutsua myös ulkopuolisia osallistujia: luennoitsijoita, työelämän edustajia, ohjaajia, arvioijia tai opiskelijoita muista oppilaitoksista tarpeen mukaan. Kokoukset voi tallentaa ja jakaa kätevästi Streamin kautta. Olemme hyödyntäneet Teamsia myös näytöissä ja arviointikeskusteluissa sekä niiden tallentamisessa.

OneNote Luokan muistikirja toimii materiaalipankin lisäksi yhteistyöalustana, jossa opiskelijat voivat tehdä yhteisiä tuotoksia ja kommentoida muiden tehtäviä. Muistikirjasta löytyvät omat osansa opettajien jakamille materiaaleille (Sisältökirjasto), jokaiselle opiskelijalle erikseen (opiskelijan oma osa nimellä) sekä opiskelijoiden yhteistyölle (Yhteistyötila). Vain opettajalle -osa, joka ei näy lainkaan opiskelijoille, sopii esimerkiksi ennakkosuunnitteluun sekä muistioiden tekemiseen. OneNote mahdollistaa monipuolisen digitaalisen materiaalin tuottamisen ja jakamisen (teksti, kuva, ääni, video; liitetiedostot, linkit, upotukset). Se ei kuitenkaan tarjoa sellaisia perinteisten oppimisympäristöjen työkaluja kuten tehtävänpalautus, oppimispäiväkirja tai monivalintatehtävä eikä sisällön automaattista aukeamista opiskelijoille ajastamalla. Kouluttajan pitää siis lisätä haluamansa materiaali nähtäville silloin, kun sen haluaa opiskelijoille näkyvän. Muistikirja, sen osat ja sivut ovat kuitenkin kopioitavissa toiseen muistikirjaan, joten materiaali on helposti uudelleen käytettävissä.

 

Hyvä puoli O365-ohjelmissa opetuksen ja oppimisen välineinä on niiden käytettävyys eri laitteilla sekä online-versioina. Parhaiten ohjelmat ovat kuitenkin tuntuneet toimivan työpöytäsovelluksilla, sekä erityisesti Teams kiitettävän hyvin myös mobiililaitteissa. Jotkut opiskelijat ovat käyttäneet paljon myös OneNotea tabletillaan tai puhelimellaan erityisesti muun kuin suomen kielen kirjoittamiseen, mikä on tietokoneella ilman erillistä näppäimistöä hankalaa. Huonona puolena todettakoon, että ongelmien ilmetessä oppilaitos on melko voimaton eikä auta kuin odotella, että Microsoft saa pakkansa kuntoon. Onneksi kuitenkin näitä tilanteita on ollut varsin vähän tänä aikana, jolloin me olemme O365-ohjelmia aktiivisesti opetuksessa käyttäneet.

Lisätietoja: kouluttaja Soile Mäkiranta, soile.makiranta(at)takk.fi