Kotopro:n ja AEL:n yhteistyö: Alvar Mobiili

Arvostelu liittyy tähän sovellukseen:

Kotopron kokeilu Digityökalut käyttöön -hankkeessa jäi suhteellisen vähäiseksi. Järjestelmä on ollut kokeilussa mm. Turun ja Tampereen aikuiskoulutuskeskuksissa, mutta nämä kokeilut alkoivat jo ennen hankkeen käynnistymistä ja päättyivät jo hankkeen alkuvaiheessa. Kokemuksia ja palautetta on kerätty alkuvuodesta 2018, minkä jälkeen uusia käyttökokemuksia ei tämän hankkeen puitteissa ole saatu.

Syksyllä 2018 järjestelmän osalta tapahtui muutoksia, kun Kotopro ja AEL/ALVAR tekivät Kotopro-ohjelmistosta sopimuksen, jossa AEL/ALVAR toimii ammatillisten oppilaitosten ohjelmiston jakelijana. Näin syntyi Alvar Mobiili.

Tämän jälkeen ohjemistoa on kehitetty ja siihen on mm. tuotettu asiakirjat tutkintojen ja näyttöjen dokumentointiin sekä arviointiin. Lisäksi järjestelmässä on myös työpaikalla järjestettävään koulutukseen päiväkirja, johon opiskelijat voivat kirjata osaamisensa kehittymistä ja työpaikkaohjaajat sekä kouluttajat voivat antaa palautetta.

Digityökalut käyttöön -hankkeen aikana uutta Alvar Mobiilia ei ole testattu, joten valitettavasti tästä uudistuneesta järjestelmästä meillä ei ole käyttäjäkokemuksia eikä arviointeja. Alla liitteenä järjestelmän kuvaus, mistä löytyy myös yhteystiedot lisätietoja varten.

ALVAR Mobiili