EDUKIT-kokeilu, Case Turun AKK:n autoala

Arvostelu liittyy tähän sovellukseen:

EDUKIT-järjestelmä on ollut kokeilussa Turun AKK:ssa useilla koulutusaloilla, esimerkiksi auto- ja logistiikka, nosturikoulutus, rakennus- ja kiinteistötekniikka. EDUKIT –sovellusta on otettu käyttöön eri ajankohtina vuosien 2018- 2019 aikana. Opiskelijoiden ja kouluttajien lisäksi järjestelmää ovat käyttäneet myös työpaikkaohjaajat. Työpaikkaohjaajien määrä ei kuitenkaan korreloi opiskelijoiden tai opettajien määrään, sillä työelämäedustajat eivät aina ota sovellusta käyttöön.

Autoalalla EDUKIT otettiin käyttöön vuoden 2018 ja 2019 vaihteessa. Tuolloin siirrettiin aiemmin käytössä olleet paperiset versiot tutkinnon osittain ja työtehtävittäin EDUKITiin leikkaa- ja liitä -menetelmällä. Lisäksi työtehtäviin (näyttöihin) lisättiin suoritusohjeita. Autoalalla 62 opiskelijaa käyttää EDUKITtiä ja lisäksi muutama työpaikka- arvioija sekä kolme autoalan opettajaa.

Autoalalla EDUKITiä käytetään työssäoppimisen raportointiin, näyttöihin ja osaamisen arviointiin. Myös ruokapäivärahan hakeminen on mahdollista EDUKITin kautta. Opiskelija on ohjattu täyttämään EDUKITin päiväkirjaa ja raportoimaan työpäiväkirjaan lyhyesti, mitä päivän aikana on tehnyt. Viestintä tapahtuu EDUKITissä kuten Whatsapissa.

Kouluttajien ja opiskelijoiden näkökulmia:

Ennen EDUKITin käyttöönottoa paperinen osaamisen osoittamisen -lomake ja kuvien välittäminen Whatsappin tai muistitikkujen kautta oli seurannan ja yhteydenpidon näkökulmasta hidasta ja pirstaleista. Nyt opiskelijat kommunikoivat päivittäin kuvin ja tekstein EDUKITin kautta kouluttajalle. Opiskelijamäärän ollessa suuri, vilkas vuorovaikutus työllistää kouluttajaa jonkin verran aiempaa enemmän, mutta samalla kontakti opiskelijaan säilyy huomattavasti paremmin. Lisäksi opiskelijat saavat nopeasti vastauksia kysymyksiinsä ja tutkinnon suorittaminen etenee jouhevasti. Kouluttaja ja opiskelija voivat seurata osaamisen kehittymistä EDUKITissä reaaliaikaisesti, joten tutkinnon suorittamisen suunnittelu ja aikatauluttaminen toteutuvat hyvin.

Ylläpito ja käyttö ovat varsin helppoa, tosin integraatio opiskelijahallintajärjestelmän kanssa helpottaisi hallinnollisia töitä vielä enemmän.

Työpaikkaohjaajan näkökulma:

Työpaikkaohjaajilta, joilla EDUKIT on käytössä, on tullut positiivista palautetta. Niillä, joilla se ei ole (vielä) käytössä, katsotaan arviointikeskustelussa kouluttajan tai opiskelijan puhelimesta dokumentoidut ja tehdyt näytöt. Työpaikkaohjaajillekin EDUKIT olisi kätevä työkalu.

Kokemuksia yleisesti:

EDUKIT tekee sen sähköisesti, mitä ennen tehtiin paperiversiona. Näyttöjen dokumentointi tallentuu serverille ja aineistot pysyvät siellä tallessa, vaikka puhelin katoaisi tai hajoaisi. Opiskelijat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä, vaikka joillain puhelimilla käyttö on hieman hidasta. Perusdigitaidot riittävät hyvin EDUKITin käyttöön.

Kouluttajille tarkoitettu lisätyökalu, työpöytäversio, toimii hyvin, vaikka on vielä testausvaiheessa. EDUKITin kehittäminen on jatkuvaa ja kysymyksiin vastataan toimittajan taholta nopeasti.