Varalan Urheiluopiston ”rengasmatka” verkko-oppimisalustojen viidakossa

Arvostelu liittyy tähän sovellukseen:

Varalan Urheiluopiston kokemuksia sopivan alustan valinnasta

Varalan Urheiluopistossa oli käytetty vuosia MOODLE verkko-oppimisalustaa, mutta sen käyttö oli ollut enimmäkseen materiaalin jakamista opiskelijoille ja oppimistehtävien teettämistä varten. Opiskelijoiden oli vaikea löytää sen sisältä materiaalien sijainti, koska sinne johtava polku oli monesti pitkä ja edellytti tietämystä minkä tutkinnonosan alta kyseinen materiaali löytyy. Toisaalta oppimistehtävistä palautteen saaminen vei aikaa tai sitä sai hyvin vähän, johtuen aikaresurssin puuttumisesta verkkopalautteen antamiselle siinä laajuudessa kuin mitä olisi tarvittu. Vähitellen opiskelijoiden ja opettajien kiinnostus käyttää Moodlen verkko-oppimisympäristöä hiipui ja samaan aikaan tarve verkossa tapahtuvalle opetukselle kasvoi ammatillisen koulutuksen reformin myötä.

Elokuun lopulla 2017 todettiin tarve ottaa käyttöön verkko-oppimisympäristö, jossa opiskelijoiden olisi mahdollista opiskella oikeilla verkkokursseilla. Tätä tavoitetta varten aloitimme ensin kartoituksen eri verkko-oppimisympäristöistä, joita oli tarjolla. Tutustuimme mm Totaraan, Clanediin, Its Learningiin ja lopulta vakuutuimme, Discendumin uuden alustan ”Priima” Pilotti-hankkeesta ja sen kokeilusta ja kehittämisestä. Teimme sopimuksen tammikuussa 2018 ja aloitimme tutustumisen uuteen alustaan ja odotimme kuumeisesti uuden pilottivaiheessa olevan alustan uusia päivityksiä. Saimme koulutusta itse alustan käyttöön, kuin myös verkkokäsikirjoituksen tekemiseen. Tavoitteena saada jo kevään aikana ensimmäiset kurssit verkkoon.

Työstimme käsikirjoitusta ahkerasti kevään aikana, mutta huomasimme nopeasti, että kurssin tekeminen verkkoon vaati muutakin kuin alustan. Pitäisi osata tehdä kurssin sisältöjä erilaisilla työkaluilla, kuten esim. H5P. Olimme alustoihin tutustuessamme kuvitelleet, että meille näytetyt mallit oli toteutettu alustan omilla työkaluilla. Näin ei ollut ainakaan Priiman ensimmäisissä versioissa ja samalla aloitimme opiskelemaan H5P työkalun käyttöä.

Kevään 2018 aikana saimme työstettyä yhden tutkinnonosaan liittyvän verkkokurssin käsikirjoituksen ja jopa vietyä sen Priimaan ja pilotoitua sitä yhdellä opiskelijaryhmällä. Kevään aikana jouduimme huomaamaan, että alustan kehitystyö vie enemmän aikaa kuin mitä oli annettu ymmärtää ja se hidasti sekä vaikeutti toteutusta. Samaan aikaa Urheiluopistojen yhdistys pohti opistojen yhteisen verkkokampuksen ideaa sekä myytäviä verkkokursseja. Alustaksi oli tarjolla Mobie Sport Academyn alusta, joka olisi sisällöntuottajalle ilmainen ja maksut tulevat käyttäjiltä. Panostus olisi heillä koulutusvientiin ja opiskelijoille suunnatut kurssit voitaisiin sopia kustannustehokkailla hinnoilla. Samalla syntyisi synergiaa, jos kaikki valitsisivat saman alustan.

Priiman silloiset kehitystyön haasteet ja edellä mainittu urheiluopistoyhteistyö johti siihen, että pyysimme Mobie-alustan esittelyä meille ja näin tapahtui syyskuussa 2018. Samalla pyysimme kuitenkin vielä demonstraation Moodlen päälle tehdystä ”PINJA” -alustasta vertailuun, koska olimme jo henkisesti päättäneet vaihtaa Priiman.

Uusi päätös opiston verkko-oppimisalustasta syntyi tammikuussa 2019 ja päädyimme valitsemaan Mobien, jotta meillä olisi valmius koulutusviennin tarpeisiin verkkokaupan muodossa, ja toisaalta yhteensopivuus muiden opistojen kanssa. Alusta saatiin kokeiluun jo marraskuun 2018 lopulla ja sen käytön opiskelua kävin intensiivisesti alkuvuonna 2019, valintapäätöksen jälkeen. Maaliskuussa järjestettiin Mobie Camp Rovaniemellä, jolloin teimme opistojen kanssa yhdessä hiihtolajien verkkokurssikokeiluja Mobie alustaa käyttäen. Tällä viikolla mukanani oli jo Varalaan juuri palkattu verkko-opetuksen asiantuntija, jonka palkkauksen tarpeellisuuteen olimme tulleet viimeisen vuoden aikana seikkaillessamme eri alustojen kanssa.

Rovaniemeltä paluun jälkeen totesimme Mobien olevan opiskelijan suuntaan aika hyvä, mutta sisällön tuottajan kannalta monelta osin ongelmallinen. Opiskelijoiden hallinnointi ja tuotettujen sisältöjen organisointi ei ollut järkevää ja samalla viikolla selvisi, ettei useimmat opistot olleet kiinnostuneita tähän alustaan eri syistä.

Tämän pohjalta opiston johto päätti vielä kerran huhtikuussa pyytää esittelyn PINJASTA, mutta nyt tarkemman kuin edellisellä kerralla, joka oli selvemmin myyntitapahtuma. Nyt kun meillä oli verkkoasiantuntija omasta takaa, hän lähetti etukäteen PINJAN edustajalle kysymykset, joihin hänen tulisi esittelyssään antaa heidän ratkaisunsa, jotta voisimme tällä kertaa päätöstä tehdessämme oikeasti nojata muuhun kuin myyntipuheeseen.

Pinja tuli valituksi huhtikuussa 2019 ja toukokuun lopulla meillä oli toimittajan toimesta koulutusta. Verkkoasiantuntijamme ohjasi toimittajaa opiston sivupohjien muokkauksessa, joka mahdollisti monia asioita, joihin muuten olisimme saaneet vastauksen ”sitä ei voi muuttaa”.

Nyt olemme vaiheessa, jossa meillä on kolme valmista verkkokurssia puhtaasti verkossa tehtävänä, ja uusia käsikirjoituksia on tekeillä koko ajan.

Kahden vuoden rengasmatka on tullut päätökseen. Koko tämän ajan Varala on ollut osana Digityökalut käyttöön hanketta yhdessä TAKK:n, TTS:n, Turun AKK:n, ja VAAO:n kanssa. Hankkeessa mukanaolo on merkittävästi ollut vaikuttamassa Varalan verkko-opetuksen kehittämiseen. Hankkeen avulla on voitu tehdä hankintoja ja valintoja verkko-opetuksen ja sitä kautta myös työpaikkaohjaajien kouluttamiseen. Hankkeessa mukanaolo vahvisti käsitystä myös verkko-opetuksen asiantuntijan tarpeellisuudesta, jonka palkkaaminen Varalaan myös toteutui.

Prosessi on ollut aika pitkä, mutta tarpeellinen kokemus siitä, että verkko-opetuksessa käytettäviä alustoja on paljon, ja ne kaikki varmaan toimivat hyvin kunkin organisaation käyttötarpeiden mukaan. Oleellisempaa kuitenkin on ymmärtää verkko-opetuksen käsikirjoittaminen ja eri sisältötyökalujen käytön hallitseminen. Oppilaitoksella olisi myös hyvä olla  verkko-opetuksen asiantuntija käytössään, jotta digitaalista toimintaympäristöä valittaessa osataan ottaa samalla huomioon niiden käyttöön liittyvä osaamistarve sekä tarvittava IT-infra.