Kehittämispäivä tulosten jalkauttamisen tukena

Arvostelu liittyy tähän sovellukseen:

VAAOssa otettiin 8.11.2019 hankkeiden synergioita hyötykäyttöön useamman hankkeen voimin. Vertaisarvioinnilla tulosta 2 -hankkeeseen kuuluvan vertaisarviointikäynnin pohjalta saatua palautetta huomioitiin konkreettisesti kahden muun hankkeen tulosten jalkauttamisessa. Vertaisarviointipalautteen yksi sisältö oli, että hankkeiden tiedottaminen ei tavoita henkilöstöä oikealla tavalla. Esimerkiksi 1-2 kertaa vuodessa sähköisesti julkaistava hankejulkaisu ei riittävästi, saati riittävän konkreettisesti, ollut toiminut tulosten jalkauttamisen tukena henkilöstölle. Julkaisulle toki on sijaa jatkossakin, sillä se toimii hyvin ulkoisena tiedotusvälineenä mm. sosiaalisen median jakamismahdollisuuksia hyödyntämällä.

Vertaisarvioinnin palaute otettiin kirjaimellisesti: Digityökalut käyttöön ja KoneDigi -hankkeiden tulokset nostettiin keskiöön kehittämispäivässä, johon osallistui VAAOn koko opetus- ja ohjaushenkilöstö. Kokonaisuutta oli tukemassa päivän aiheita täydentäviä esityksiä.

Digipainotteisen kehittämispäivän aikana esiteltiin hankkeiden tuotoksia ja havaintoja, otettiin järjestelmiä/malleja käyttöön sekä järjestettiin kehittämispajoja hankkeiden tuotosten jatkokehittämiseksi.

Palautteen perusteella päivä oli oikein onnistunut. Päivän kokonaisarvosana oli erinomainen (4/5) ja esimerkiksi kysymykseen ”Digityökalut käyttöön -hankkeen tuotokset/kokemukset olivat hyvin esillä” tulos oli 4,1/5. Samoin pajamainen lähestymistapa kehittämisasioiden käsittelyyn arvioitiin 4,2/5 arvoiseksi.

Kehittämispäivän mallia kehitetään palautteen pohjalta edelleen ja vastaavaa menettelyä hankkeiden tulosten jalkauttamiseksi ja jatkokehittämiseksi aiotaan hyödyntää myös jatkossa!

Janne Hietanummi, kehitysjohtaja VAAO