Digimentorointia Työtehoseurassa

Arvostelu liittyy tähän sovellukseen:

Digityökalut käyttöön -hankkeen aikana päädyttiin järjestämään TTS:n henkilökunnalle digimentorointi-päiviä. Ideana oli tarvekyselyn perusteella varata noin kerran kuukaudessa pari tuntia, jolloin TTS:ssa käytössä tai kokeilussa olevia järjestelmiä käydään läpi. Jokaiselle päivälle oli nimetty kohde, mitä alustuksessa esitellään. Kohteina oli sekä pitkään TTS:ssa olleita järjestelmiä joihin on tehty päivityksiä, kuten ecampus (eli Moodle) ja Wilma, kuin uudempia tai vasta kokeilussa olevia asioita, kuten Office365 Outlook, Teams, Workseed ja kypäräkameroiden käyttö.

Tavoitteena oli, että osallistujat voivat päivän kohteen mukaan tutustua kyseiseen järjestelmään tai siihen tehtyihin muutoksiin ja kysellä päivään nimetyiltä asiantuntijoilta juuri niistä ongelmista, mitä ovat kohdanneet. Toki keskustelua käytiin myös muista aiheiseen liittyvistä kysymyksistä. Tavoitteena oli myös levittää hyviä käytänteitä ja osaamista osallistujalta toiselle.

Digimentorointiin osallistuminen oli valitettavasti osallistujamäärältään vähäistä, vaikka aikataulusta oli tiedotettu ajoissa. Läsnä olleet osallistujat tosin kokivat sen positiivisena, koska tämä mahdollisti hyvin intensiivisen ja monipuolisen asioihin perehtymisen. Henkilökunnasta monet, jotka eivät päässeet tilaisuuksiin osallistumaan ovat kyllä jälkikäteen pyytäneet neuvoja osallistuneilta ja toivoneet, että vastaavia tilaisuuksia järjestetään myöhemmin uudestaan. Tästä johtuen onkin pohdittu, pitäisikö digimentorointia jatkossa järjestää niin, että jokaisen session alussa on lyhyt alustus, mikä videoidaan ja laitetaan Teamsin Digimentorointi-kansioon. Samassa kansiossa olisivat myös sessiossa esiin tulleet kysymykset ja vastaukset.

Digimentoroinnista voi lyhyesti todeta, että tarvetta on, mutta tehokkain ja järkevin toimintamuoto on vielä haussa.