Käyttäjäkokemuksia digityökaluista TTS-Työtehoseurassa

Arvostelu liittyy tähän sovellukseen:

Digityökalut käyttöön -hankkeen aikana on Työtehoseurassa tehty kokeiluja Workseedin ja Teamsin kanssa sekä testattu kypäräkameroiden käyttöä koulutuksessa ja tutkinnon suorittamisessa.

Muutamalla eri alalla kouluttajat ovat kokeilleet Workseediä ja rakentaneet sinne erilaisia kokonaisuuksia. Workseediä pidetään kyllä ominaisuuksiltaan hyvänä ja toimivana työpaikkaohjauksen alustana, mutta toimivan pohjan rakentaminen sinne on toki työlästä. Rakenteen miettiminen alusta pitäen kaikkien käyttäjien kannalta toimivaksi ja mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi on aikaa vievä prosessi. Kun pohjat on kertaalleen ajatuksella tehtyjä, niin muiden vastaavien koulutusten kohdalla kaikki on varmasti helpompaa. Todennäköisesti sama pohjatyö on tosin jokaisen vastaavan alustan kohdalla työläs prosessi.

Opiskelijat ovat ottaneet Workseedin vaihtelevasti vastaan. Osa on tykännyt, koska Workseedin avulla omaa oppimista voi ”seurata” step-by-step. Osalla on ollut ongelmia kuvien liittämisessä tai muussa teknisessä puolessa, mutta kyse on voinut olla joko opiskelijoiden käytössä olevista vanhahkoista kännyköistä tai kömpelöistä käyttötottumuksista digilaitteiden kanssa yleensäkin. Hankkeen aikana on kuitenkin korostunut se, että opiskelijat käyttävät mieluiten henkilökohtaisesti vain omassa käytössä olevia laitteita yhteydenpidossa oppilaitokseen ja opiskelussaan muutenkin. ”Lainakoneita” vierastetaan ja niiden käytössä on enemmän ongelmia kuin oman tutun kännykän tai tabletin.

Teams-sovellusta opiskelijoiden ohjauksessa on kokeiltu myös. Se toimii periaatteessa yhteisenä alustana opiskelijaryhmälle ja yhteydenpitovälineenä palaverikäytössä hyvin, mutta opiskelijat ovat helpommin ottaneet omakseen yhteydenpidossa WhatsAppin. Sen sijaan Teamsin käyttöönotto kouluttajien työkaluna ja yhteydenpitovälineenä, kun esimerkiksi yhdellä ryhmällä on useita kouluttajia, on sujunut hyvin. Teamsin käytöstä nimenomaan opiskelijaohjauksessa halutaan kuitenkin vielä lisää kokemuksia ja odotetaan mielenkiinnolla käyttökokemuksia muualta oppilaitosverkostosta.

Kypäräkameran käyttö sekä koulutuksessa, että mahdollisena apuvälineenä tutkinnon suorittamisessa on sekä innostanut, että hirvittänyt osallistujia. Kypäräkameralla saadaan tallennettua monia asioita joko videoina tai valokuvina sekä opetus- että tutkintotilanteesta monipuolisemmin kuin esim. käyttämällä kännykkää. Ongelmallisena tässä on koettu se, että aineistoa kertyy helposti liikaa ja sen muokkaaminen järkevän tiiviiseen muotoon on aikaa vievää. Kypäräkameran käyttö vaatii myös tietynlaisen opettelun, koska esim. liikkuminen itsessään ja pään liikkeet työtä tehdessä aiheuttavat helposti sen, että videon leikkaaminen mahdollisimman informatiiviseksi on hankalaa. Samalla videon katsominenkin tulee raskaaksi. Joissain työssäoppimispaikoissa kypäräkameran käyttö ja yleensä videoiden ja valokuvien ottaminenkin kiellettiin kokonaan.

Opettajien keskuudessa on kaiken kaikkiaan käyty keskustelua siitä, mitkä työkalut ja järjestelmät ovat järkeviä ja toimivimpia kaikkien osapuolien kannalta. Tällä hetkellä opiskelijakäytössä ovat Wilma, Office365 (jonka kautta luodaan opiskelijatunnukset), eCampus (eli Moodle), Teams, Workseed ja WhatsApp, sekä jotain alakohtaisia sovelluksia, kuten piirustusohjelmia. Kaikkia järjestelmiä ei kannata käyttää jokaisen opiskelijaryhmän kanssa, koska liian monesta järjestelmästä aiheutuu vain sekavuutta ja epätietoisuutta. Koulutuksen pääpaino pitää kuitenkin edelleenkin olla ammatin oppimisessa, eikä digitaalisten järjestelmien oppimisessa. Kaiken kaikkiaan toiveena on, että järjestelmistä löytyvät ne (tai mieluiten Se Yksi), joiden avulla opettaja kykenee yksinkertaisesti sekä välittämään opiskelijaryhmälle sen tarvitsemaa tietoa, että ohjaamaan tehokkaasti sekä koko ryhmää että yksilöä tarpeen mukaan. Lisäksi pitäisi voida käydä sujuvasti keskustelua yhdessä opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja opettajakollegoiden kanssa.

Voisiko tästä vetää johtopäätöksen, että opettajat ovat pieniä ihmisiä täynnä suuria unelmia?