TAKKin Digimentorimalli

Arvostelu liittyy tähän sovellukseen:

TAKKissa digimentoritoiminta on organisoitu yhteisellä Teams-kanavalla. Koko henkilöstön ”TAKK henkilöstö” -tiimissä on erillinen kanava digimentoritoiminnalle. Ideana on, että kanavalla voi kysyä, kommentoida, jakaa tietoa, tai vaikkapa purkaa digiahdistustaan – hyvin matalalla kynnyksellä.

TAKKissa on erilliset Tietopalvelut, jotka auttavat mm. teknisissä asioissa. Tietopalveluiden helpdesk toimii erittäin hyvin ja apua saa yleensä saman tien. Digimentori-kanavan tarkoitus onkin toimia enemmän yhteisöllisenä alustana, missä pääpaino on erityisesti digivälineiden ja -sovellusten pedagogisessa käytössä sekä uusien kokeilujen jakamisessa. TAKKin digimentorimallin mukaisesti digimentoreita ovat kaikki takkilaiset – jokainen voi jakaa osaamistaan ja auttaa kollegaansa. Digimentori-kanavan myötä henkilöstön ei tarvitse tietää, kuka talossa osaa auttaa jonkin tietyn asian kanssa; kysymyksensä voi julkaista kanavalla ja se vastaa, joka osaa auttaa. Jos taas ei halua julkaista kysymystään kaikille, voi mentorit-listalta katsoa kuka tietää mistäkin sovelluksesta ja olla yhteydessä suoraan kyseiseen henkilöön. Digimentorit auttavat pääasiassa kollegoitaan, mutta myös opiskelijoita. Lisäksi mentorit tukevat työpaikkaohjaajia, erityisesti opinnoissa käytettävien järjestelmien haltuunotossa ja käytössä.

 

Digimentoritoiminnasta on tiedotettu TAKKin sisäisessä Intrassa, sekä erityisesti henkilöstön digivalmennusten yhteydessä. TAKKin strategia mukaisesti henkilöstön digiosaamista vahvistetaan systemaattisesti ja digimentoritoiminta on osa tätä kehittämistoimintaa. Tavoitteena on, että digimentoritoiminnasta tulee luonteva osa organisaatiokulttuuria, eli auttamisen ja jakamisen kulttuuri vahvistuisi entisestään.