Työpaikkaohjaajien kokemuksia järjestelmistä

Arvostelu liittyy tähän sovellukseen:

Olemme hankkeen aikana keränneet palautetta kokeiluissa olleista järjestelmistä sähköisen kyselyn avulla opiskelijoilta, kouluttajilta sekä työpaikkaohjaajilta. Kouluttajilta, sekä erityisesti opiskelijoilta, olemme saaneet palautetta hyvin, mutta työpaikkaohjaajien osalta sähköisen palautteen saaminen on ollut haastavaa.

Työpaikkaohjaajien kohdalla parhaiten palautetta on saatu, kun työpaikkakäynnillä oleva kouluttaja on ottanut asian puheeksi ja keskustellut järjestelmän käytöstä käynnin yhteydessä. Yleisesti ottaen uuden järjestelmän esittely on saanut hieman nihkeän vastaanoton, mutta kun järjestelmän käytön hyödyt on nostettu esille, moni työpaikkaohjaaja on ollut tyytyväinen päästessään eroon paperisista arviointilomakkeista. Järjestelmien tekninen käyttö on myös ollut suhteellisen sujuvaa ja hyvää palautetta on tullut siitä, että työpaikkaohjaaja näkee vain omien opiskelijoidensa suorituksia. Tunnusten osalta käytäntö on joskus haastavaa, erilaisten tunnusten muistaminen on yleisestikin nykyaikana joskus turhauttavaa.

Mielenkiintoista oli huomata, että 88% vastaajista ilmoitti käyttävänsä järjestelmää tietokoneella, mutta kuitenkin 63% myös älylaitteella. Kokeiluissa olleet järjestelmät on suunniteltu erityisesti mobiilikäyttöön, mutta ehkä mobiilikäyttöä ei vielä koeta luontevaksi. Työpaikkaohjaajat raportoivat käyttävänsä järjestelmiä pääasiassa arviointien kirjaamiseen (88%) ja näyttöihin (75%), sekä lisäksi opiskelijan harjoitustehtävien palautusten, että osaamisen kehittymisen seurantaan, näihin molempiin 25%.

Kyselyssä pyydettiin myös arvioimaan, kuinka helppoa järjestelmän tekninen käyttö on ollut. Työpaikkaohjaajien osalta vastausten keskiarvoksi tuli 4, asteikolla 1-5.

 

Alla sähköisen kyselyn kautta saatuja vapaamuotoisia kommentteja työpaikkaohjaajilta. Kyselyyn vastasivat työpaikkaohjaajat, joilla käytössä on ollut joko Edukit, Futural Skills tai Workseed.

 

Positiivista:

 • Arviointi oli järjestelmän kautta mielestäni aika helppo suorittaa. Valmiiksi kirjatut vaatimukset on helppo merkata hyväksytyiksi.
 • Kokonaisuudessa käyttökokemus on hyvin myönteinen
 • On entistä paljon helpompi tapa tehdä arviointia
 • Säästää aikaa
 • Paperittomuus edistyy
 • Arvioitu tehtävä sulkeutuu kokonaan, mikä välttää sekaannusta
 • Parempi kuin paperit.
 • Näppärä tapa kirjata arviointeja, helpompi näin kun kaikki on samassa paikassa eikä tarvitse huolehtia papereista. Nykyaikaa.

 

Kehittämisehdotuksia:

 • Voisi olla vieläkin yksinkertaisempi, mutta tietysti näissä pitää olla jotain oppilaitoksen tarvitsemia juttuja mukana
 • Olisi hyvä saada arvioinnin yhteenveto (tarkistuslista), mikä on tehty, mikä ei ja mitä tulee tehdä.
 • Jos olisi selkeä ilmoitus ”Tämä on uusi näyttö” tai Tämä on uusinta” tai – ”Tarvitaan hyväksyntä” tms.
 • VOisiko olla vaikka eri värejä eri vaiheista tai jotain. Olisi myös kvia jos järjestelmä ilmoittaisi yhteenvetona vaika erilisenä viestinä mitä on jo tehty ja mitä on auki tai vielä tulossa
 • Meidän henkilökunnan pitäisi osata paremmin digisovelluksia.
 • Muistutuksen otsikko (ei ole kovin selvä, onko viesti muistutus vai uusi arviointitehtävä)
 • Mutta kaikki meillä ei osaa käyttää tuommoisia sovelluksia, ehkä tulevaisuudessa toimii paremmin
 • Tarvittaessa voitte myös määrätä deadlinen asetuksessa (ulkopuolisena arvioijana se on hyvä tietää prioriteetin asettamiseksi omassa työssä, myös kaikille osapuolille antanee mielenrauhaa)
 • Muuten toimii hyvin …mutta on haastava seurata sitä, mitkä näytöt/suoritukset ovat ensikertaisia ja mitkä uusintoja ts. joo arvioitu suoritus palautetaan vaikka kun toisen arvioitsijan kielteisen arvioinnin jälkeen opiskelijan tekee parannuksia ja
 • Minulta ei vaadita enää kommenteja, vain hyväksymistä -mutta tämä ei ilmene s-postiviestistä. Kokonaisuus on siksi vaikkea seurata, ja on epävrarma olo sittä onko koko arviointihomma jo suoritettu vai onko jotain vielä auki

 

Muuta:

 • Minulla on vain vähän kokemusta tällaisista järjestelmistä, siksi vaikea antaa kehitysvinkkejä
 • En ole käyttänyt järjestelmää älylaitteiden kautta

 

Työpaikkaohjaajien palautteista ilmeni, että kokeiluissa olleiden sovellusten käyttö ei kaikilla työpaikkaohjaajilla vielä ole sujuvaa. Olemmekin pohtineet, että digitaalisten sovellusten käyttö edistyy varmasti tulevaisuudessa mitä paremmin ihmiset tottuvat mobiilisovellusten käyttöön myös arkielämässä. Toimintatapojen muutos vie aina aikansa, niin myös tässä asiassa. Olemme kuitenkin luottavaisia, että tulevaisuudessa järjestelmien käyttö oppimisen tukena vakiintuu ja järjestelmien käyttö tulee luontevaksi osaksi myös työpaikkaohjaajien toimintaa.