Hanke

Digityökalut käyttöön

22.12.2017 – 31.12.2019

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat: TAKK (koordinaattori), TTS Työtehoseura, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Valkeakosken ammattiopisto, Varalan Urheiluopisto.

Hankkeen tavoitteet

  1. Kehitetään konkreettinen digityökalupakki (portaali), johon on koottu suosituksia ja ohjeita työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaamiseen, seurantaan ja arviointiin soveltuvista digiratkaisuista ja -palveluista.
  2. Kehitetään käytännönläheinen digimentorimalli (yhteistyö- ja vertaistukimalli), jonka avulla lisätään työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön digiosaamista. Hankkeen tavoitteena on, että opettajat, työpaikkaohjaajat ja opiskelijat voivat ja osaavat käyttää digitaalisia palveluita ja sovelluksia. Hankkeen kohderyhmää osallistetaan kehittämistyöhön eli kokeilujen avulla osallistujilla on mahdollisuus olla aktiivisia toimijoita kehittämistyössä.

Hanke antaa konkreettisia työvälineitä digiosaamisen kehittämisen systematisointiin. Digimentorimallin tarkoitus on toimia viitekehyksenä ja kehitystoimintaa ohjaavana mallina, jonka pohjalta organisaatiot voivat toteuttaa omiin tarpeisiin soveltuvia mallinnuksia. Digityökalupakki tulee sisältämään esittelyjä ja kuvauksia kokeilluista palveluista ja sovelluksista, ja se tulee olemaan avoimesti verkossa saatavilla.

Yhteyshenkilö:

Projektipäällikkö
Tuuli Oksanen tuuli.oksanen@takk.fi puh. 044 7906 373

 

Yhteystiedot

TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus:
Tuuli Oksanen
Kehittämiskoordinaattori
tuuli.oksanen@takk.fi
Puh. 044 790 6373

Turun Aikuiskoulutuskeskus:
Aija Huhtamäki
Projektipäällikkö
aija.huhtamaki@turunakk.fi
Puh. 0207129371 / 040 517 8006

TTS Työtehoseura:
Anne Kumpulainen
Kouluttaja
Anne.Kumpulainen@tts.fi
Puh. 050 387 9550

Valkeakosken ammattiopisto:
Janne Hietanummi
Kehitysjohtaja
janne.hietanummi@vaao.fi
Puh. 044 906 0278

Varalan Urheiluopisto:
Samuli Liinpää
Liikunnanopettaja / Kansainvälisten asioiden koordinaattori
samuli.liinpaa@varala.fi
Puh. 0443 459 917 / 0440 359 365