Its learning

Its learning on pilvipohjainen, selaimella ja mobiiliapplikaationa toimiva ohjelmisto, jossa yhdistyvät oppimiseen käytettävän aineiston jakaminen, suoritusten ja opiskelijoiden analytiikka sekä yhteydenpito opiskelijoiden ja opettajien kesken. Its learning tarjoaa rajapintoja useisiin muihin ohjelmistoihin ja muun muassa ePerusteisiin, jolloin ammattitaitovaatimusten tuominen osaksi kursseja on nopeaa. Ohjelmisto mahdollistaa “kirjaston” kautta myös kurssien joustavan jakamisen omassa organisaatiossa tai laajemmin. Tällä sivustolla yhtenä fokuksena on kokeilla Its learningin toimivuutta työpaikka järjestettävän koulutuksen apuvälineenä.

Lisätietoja: https://itslearning.com/fi/toinen-aste/yleiskuvaus/

Kommentit kerätty käyttäjiltä anonyymisti sähköisellä kyselyllä. Kyselyyn on vastattu ajalla syksy 2018 – kevät 2019.

Kouluttajien kommentit:

Hyödyt:

  • Työkaluja on joka lähtöön: eri tyyppisiä tehtäväalustoja, linkitysmahdollisuuksia, portfolioita, appi mobiililaitteille, seuranta-analytiikka
  • Myös rajapintoja saa hyödynnetyksi esim. opiskelijahallintojärjestelmän ja Its learningin välillä
  • Tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset saa imuroiduksi suoraan eperusteista!
  • Voi laatia valmiita kurssipohjia kirjastoon ja kopioida niitä, kunhan asetukset on tehty tietyllä tavalla.

Haasteet:

  • Painotus tutkintojen toteutuksen suunnittelussa ja seurannassa (analytiikka); vain testausta vielä tässä vaiheessa. Perehtyminen vie aikaa.

Käyttötarkoitus: Arviointien kirjaaminen, Oppimistehtävien tekeminen, Oppimistehtävien palautus, Osaamisen dokumentointi ja seuranta, Työssäoppimisen raportointi ja seuranta, Yhteydenpito / viestintä, Muu

Testannut oppilaitos: VAAO

Käyttäjien arvio: ★★★★