Kotopro

Kotopron avulla sovitetaan yhteen opiskelu ja työelämä, käyttäjinä ovat opiskelijat, opettajat ja yritysten työpaikkaohjaajat. Kotopro on mobiili dokumentointipalvelu ammatillisten tutkinnon osien, harjoittelujaksojen sekä työssäoppimisjaksojen kirjaamiseen. Kotopro toimii kaikissa laitteissa ja se löytyy yhden ikonin takaa ilman erillisiä asennuksia. Siinä on työssäoppimispäiväkirja, johon voidaan tehdä mm. osaamisen todentamista ja oppimisen arviointeja. Opiskelijalle syntyy mobiilidokumentoinnilla automaattisesti kuvaportfolio ja CV.

Lisätietoja https://www.kotopro.com/toimialat/oppilaitokset/

Alvar Mobiili: http://www.alvar.fi/mobiili/mobiili_tahot.htm

Kouluttajien kommentit:

Kommentit kerätty käyttäjiltä anonyymisti sähköisellä kyselyllä. Kyselyyn on vastattu ajalla talvi-syksy 2018.

Hyödyt:

  • Hyvää se, että pystyy seuraamaan opiskelijan etenemistä aika helposti.
  • Oppimisen seuranta työpaikalla onnistuu hyvin.
  • Hyvää se, että voi käyttää puhelimella.
  • Helppo käyttää

Haasteet:

  • Hyvä idea, mutta tekninen toteutus vaikuttaa vähän keskeneräiseltä ja monimutkaiselta.
  • Käyttö ei ole vaikeaa, mutta vähän hankalaa.
  • Tehtävien palautus ei ollutkaan ihan yksinkertaista.
  • Käytettävyys ja selkeys pitäisi olla parempi. Kehittämisehdotuksia pitäisi ottaa paremmin huomioon.
  • Pitäisi olla selkeämpi ja loogisempi.Kaikki ei teknisesti toimi kunnolla.
  • Jotain pitäisi kehittää, että myös työpaikat suostuisi lähtemään käyttämään, nyt eivät.

Käyttötarkoitus: Oppimistehtävien tekeminen, Oppimistehtävien palautus, Osaamisen dokumentointi ja seuranta, Työssäoppimisen raportointi ja seuranta, Näytöt

Testannut oppilaitos: TAKK, Turun AKK

Käyttäjien arvio: ★★