Moodle

Moodle on virtuaalinen oppimisympäristö, joka tarjoaa työvälineitä mm. vuorovaikutukseen, sisällöntuottamiseen ja materiaalin jakamiseen. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tueksi Moodle mahdollistaa rinnakkaisten ohjelmien hyödyntämisen (esim. kolmannen osapuolen, kuten työpaikkaohjaajan osallistamiseksi palautteen antoon) melko vaivattomasti. Hankkeessa esimerkkejä tällaisesta on mm. Workseedista ja Futural Skillsista. Moodlea voi räätälöidä monipuolisilla liitännäisohjelmilla opiskeltavan aineen tarpeet huomioiden. Moodlen ulkonäköä voi muokata mieleisekseen. Moodleen on saatavissa opiskelijoiden etenemisen seurannalle visuaalisia työkaluja ja analytiikkaa.

Kommentit kerätty käyttäjiltä anonyymisti sähköisellä kyselyllä. Kyselyyn on vastattu ajalla syksy 2018 – kevät 2019.

Kouluttajien kommentit:

Hyödyt:

 • Järjestelmä on kehittynyt ja se varmaan vastaa uusilla päivityksillä samoihin tarpeisiin kuin valitsemamme uusi järjestelmä. Uuden järjestelmän valinnalla pyrimme tietoisesti eroon vanhasta toimintamallista

Haasteet:

 • Ollut pitkään käytössä, mutta käyttö jämähtänyt verkko-opetuksen sijaan materiaalin jako ja tehtävien palautuspaikaksi. Opettelemme uuden alustan avulla nyt aitoa verkkopedagogiikkaa.
 • Käytin Moodlea lähinnä materiaalin jakamiseen ja opiskelijat palauttivat sinne näyttödokumenttejaan.
 • Interaktiivisuutta tarvitaan lisää.

Opiskelijoiden kommentit:

Hyödyt:

 • Sillä on saanut kouluhommia tehtyä kotoa käsin.
 • Kaikki tehtävät löytyy samasta paikasta.
 • Opiskeluohjelman seuranta
 • Yhdeltä alustalta löytyy ”kaikki” tarvittava, kuten oppimateriaalit ja tehtävien palautuskansiot. Oppimisjaksot on koottu sinne selkeiksi kokonaisuuksi.
 • Olen päässyt katsomaan tehtävät koulussa ja palauttamaan sinne tehtäviä.
 • Kätevä tapa palauttaa ja dokumentoida tehtäviä.
 • Sinne pystyy hyvin palauttamaan tehtäviä ja opettaja on pystynyt arvioimaan ne ja antaa palautetta.
 • Helppo käyttää ja sen avulla saa hyvin palautettua tehtyjä töitä ja myös opettaja voi laittaa sinne kaiken mahdollisen informaaton.
 • Helppo ja nopea apuväline tehtävien tekoon & palautukseen.
 • Kaikki materiaali löytyy samasta paikkaa
 • Kulkee aina mukana, voit muokata materiaalalia ja lisätä sitä tarpeen tullen.
 • Oppimismateriaalin saaminen ja lukemin. helposti kaikki samassa paikassa.
 • koko ryhmä saa samalla tiedotteita
 • tehtävät voi palauttaa yhtä kautta
 • näkee kaikki asiat samassa paikassa. Ei sovellu jokapäiväiseen käyttöön nopeissa asioissa.
 • Se on aika monipuolinen. Sieltä löytyy tehtäväalustat ym. mistä saadaan tehtävät, mihin palautetaan tehtävät…
 • Opettajien materiaalit helposti löydettävissä
 • Pystyy keskitetysti palauttamaan tehtävät ja poimimaan sieltä tehtävät.
 • Sieltä löytää helposti kaiken tarvittavan.
 • Järjestelmässä on kaikki saatavilla helposti koko opiskeluiden ajan
 • Opetusmateriaalit löytyvät sähköisinä netistä,  jos opettaja on laittanut ne sinne. Pystyy hyödyntämään oppimistehtävissä

Haasteet:

 • Sekava ainakin aluksi. Kyllähän sitä oppii nopeesti käyttämään, mutta välillä saa ettiä tehtäviä. Selkeyttäisin superhelpoksi, ja olisi hyvä, että opettajat loisivat myös kansionsa selkeämmin.
 • Viikonloppuna Moodlessa oli ilmeisesti vikaa, eli järjestelmä ei toiminut. En tiedä, johtuiko päivityksestä vai muista ongelmista.
 • Liian monimutkainen järjestelmä.
 • Oppimateriaalia on hankala löytää
 • Järjestelmän hitaus (koululla) salasanojen mutkikkuus, hitaat tietokoneet.
 • Ei toimi aina, selkeämpi ulkoasu.
 • välillä pois käytöstä, kun pitäisi mennä
 • Vaikea järjestelmä käyttää. Ei pääse sisäänkirjautumaan ja etätehtävien palautus ollut vaikeaa välillä.
 • Sinne voisi lisätä enemmän tämmöisiä ryhmätyö kaluja (mm. chatti). Ehkä yleisesti ottaen enemmän työkaluja. Siellä on ehkä myös liikaa ylimääräistä mikä ei kuulu esimerkiksi meidän opetukseen. Tarkoitan erilaisia kansioita jotka näkyy meillekin vaikka on tarkoitettu toiselle luokalle?
 • ei ole ollut haasteita
 • Kolmannen oppilaitoksen moodle jota käytän. Tämä on suppein mitä nyt käytössäni on. Aiemmissa ollut paljon enemmän toimintoja
 • perehdytys oli huonoa.

Käyttötarkoitus: Oppimistehtävien tekeminen, Oppimistehtävien palautus, Osaamisen dokumentointi ja seuranta, Työssäoppimisen raportointi ja seuranta, Näytöt, Yhteydenpito / viestintä, Ryhmätyöskentely, Muu

Testannut oppilaitos: VAAO, Varala, TAKK, TTS

Käyttäjien arvio: ★★★★